A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

  1. Portada>
  2. Novas>
  3. Gandería>
  4. O Protocolo IXP TG: Outro documento sen medidas concretas que garantan resultados, e feito de costas ao sector

O Protocolo IXP TG: Outro documento sen medidas concretas que garantan resultados, e feito de costas ao sector

30 de Marzo do 2022

Rolda de Prensa

O SLG-CCLL debullou hoxe en rolda de prensa a falta dun compromiso real que se desprende do Protocolo presentado. "O que precisamos son números, non letras”, resumiu a gandeira do SLG-CCLL Mari Carme López Varel.

A gandeira e Secretaria Xeral do Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (CCCLL), Isabel Vilalba; o gandeiro e Responsábel do Sector Cárnico no SLG-CCLL Samuel Formoso e a gandeira e Vicerresponsábel do Sector Cárnico Mari Carme López Varela, analizaron hoxe en rolda de prensa o Protocolo da Cadea de Subministro para as Explotacións de Vacún de Carne adheridas á IXP Ternera Gallega -presentado esta semana pola Consellaría do Medio Rural-, dando conta das razóns polas que o Sindicato Labrego non subscribíu este documento.

Se a gravidade do momento actual non xustifica que haxa un gabinete de crise de Medio Rural, entendemos que a Administración galega non está disposta a actuar. Non entendemos este silencio e falta de medidas concretas por parte da Xunta de Galicia”, encetou Isabel Vilalba aludindo á campaña lanzada polo SLG-CCLL a pasada semana. “Temos claro que o Protocolo presentado non ten como obxectivo solucionar a crise no sector, senón sería outro tipo de documento, con medidas e accións concretas”.

O texto presentado pola CMR caracterízase pola súa falta de concreción en aspectos que serían esenciais para o verdadeiro cumprimento do mesmo. Este é o caso, por exemplo, da autoridade de execución de ámbito galego contemplado na Lei da cadea Alimentaria, que fica sen especificar en absoluto. Precisamente se a Lei da Cadea Alimentaria non se está a cumplir actualmente, é dicir, as industrias están incurrindo en ilegalidades, resulta imprescindíbel concretar que órgano velará polo cumprimento da Lei da Cadea e do Protocolo da IXP TG.

O propio Protocolo recoñece que non se está a cumplir a Lei da Cadea, entón non entendemos que nos pidan confiar. A fé, tanto na Consellaría como no Ministerio, fai tempo que a perdemos”, apuntou o Responsábel do Sector da Carne no SLG, Samuel Formoso. “Non se fala de quen vai vixiar que todas esas medidas se cumplan, é un papel mollado como se ten presentado outas veces e, ademais, a Consellaría envióunolo tres días antes, sen dar a opción a consultalo co sector, e sen tan sequera ter dado a posibilidade de que as gandeiras e gandeiros participaramos na realización do mesmo. Inda así, dende o SLG presentamos ao día seguinte un documento con propostas específicas para incluír. Non se incorporou ningunha. Presentóusenos un documento para asinar si ou si, desprezando a voz do sector". 

Non concreta nada máis aló das boas intencións que normalmente non se cumplen. Pola miña propia experiencia -explicou Samuel Formoso-, como non haxa un documento realmente con cifras e datos, é difícil acadar un compromiso por parte de industrias e matadoiros”.

O que precisamos as gandeiras e gandeiros son números, non letras”, resumiu a gandeira Mari Carme López Varela. Efectivamente, para que exista un compromiso real de suba inmediata de prezos pagados nas granxas acordes á suba nos custos de produción, en primeiro lugar a Consellería de Medio Rural debería facer con carácter de urxencia un estudo de custos de produción que sirvan de base. Habida conta da excepcionalidade da situación, a Consellería debería actuar de xeito inmediato e fixar xa neste protocolo que con carácter inminente se vai a facer un estudo de urxencia -explicando públicamente cales van ser os criterios que se van fixar para calcular os custos-, e se van a subir os prezos. “Asinar un protocolo onde non se recollen uns criterios claros e consensuados é unha irresponsabilidade, xa que non dá ningunha garantía real”, valorou a Secretaria Xeral do SLG.

Para que este documento tivera unha verdadeira utilidade, é necesario plasmar tamén que se van a realizar campañas de identificación e concienciación dirixidas ás persoas consumidoras para que claramente sepa diferenciar entre Ternera Gallega Suprema e Ternera Gallega, así como acordar valorar se os elementos distintivos entre Terneira Suprema e Normal son claramente recoñecidos e os axeitados. “É preciso que se explique como se produce a Ternera Gallega Suprema, concienciar da calidade desta carne e dos seus beneficios para o medio ambiente, e que poidan elexir. Ademais tamén hai que crear produtos con valor engadido, non só vender a TG Suprema como carne ao corte”, abondou Vilalba. Neste senso, cumpriría tamén que o Protocolo recollera a obrigatoriedade por parte dos matadoiros certificados para matar dentro da IXP de sacrificar un mínimo do 50 % de animais provintes de dentro da IXP.

Aliás, o texto presentado pola Consellaría non recolle medidas imprescindíbeis, como a activación inmediata dunha axuda inmediata para as granxas con vacas nutrices. De feito, “Galiza foi das poucas comunidades autónomas que no 2021 non sacou axudas para compensar custos de produción, e agora volven dicir que se van sacar pero non hai nada concreto. Noutros momentos téñense activados medidas fiscais, por exemplo”, lembrou Isabel Vilalba.

En conclusión, para que dun xeito efectivo se inclúan medidas concretas que permitan mellorar a situación económica das granxas produtoras, o texto proposto debería aportar garantías ou mecanismos de como se vai a trasladar estas boas intencións a toda a cadea e en especial a parte máis feble e que leva anos sufrindo prezos baixos como é a parte produtora.

Ademais, se realmente a Xunta de Galicia tivera intención de rematar verdadeiramente co problema das subas desorbitadas de custos de produción, “é imprescindible que a medio prazo se poñan medidas para cambiar o modelo de produción para que o sector dependa menos de insumos, fertilizantes e alimentación para o gando importada de milleiros de kilómetros. Sen embargo, seguimos vendo como as granxas teñen dificultades para acceder ás terras, ou granxas rodeadas de monte e con problemas ca fauna salvaxe. A produción de alimentos de calidade é esencial para a poboación, a Xunta de Galicia debería actuar con claridade para garantir este dereito”.