A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

  1. Portada>
  2. Novas>
  3. Programa Impacto Autónomo 2023: a discriminación das granxas agrávase ante as dificultades para incorporar a súa tributación

Programa Impacto Autónomo 2023: a discriminación das granxas agrávase ante as dificultades para incorporar a súa tributación

10 de Maio do 2023

Programa Impacto Autónomo2023

Como alertamos dende o SLG-CCLL, a esixencia de beneficios por riba dos 10.000€ deixou fóra a case tódalas granxas de carne. As granxas que conseguiron acceder non dispoñen dun encaixe técnico que permita documentar correctamente a súa tributación

Como denunciamos a principios de xaneiro, as axudas do Programa Impacto Autónomo 2023 publicadas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade non teñen en conta a realidade das persoas autónomas que realizan actividades agrícolas e gandeiras en Galiza.

Ademais de chamar a atención sobor dos prexuízos derivados do procedemento de concesión por concorrencia competitiva online -nomeadamente os problemas de conexión á rede no rural galego e á conciliación de horarios-, de xeito previo á apertura do procedemento solicitamos á Xunta de Galicia adecuar o tope de ingresos á realidade gandeira e labrega do noso país revisando a condición ter máis de 10.000 euros de beneficio neto en 2021.

A negativa da Administración pública a modificar a contía de beneficios mínimos do Programa Impacto Autónomo 2023 tivo como consecuencia deixar fóra ás explotacións de bovino de carne que tributan por módulos en IRPF con ingresos brutos inferiores a 110.000 euros, é dicir, a práctica totalidade do sector na Galiza.

Agora resulta que as granxas que si cumplían este requisito e puideron acceder a esta prestación estanse atopando cun procedemento que non contempla o tipo de tributación propio da produción agraria, distinta á doutros sectores. Isto está a conlevar que se lles está requerindo nova documentación vía telefónica, sendo desestimada a documentación que realmente demostra que cumpren os requisitos, por exemplo o criterio de facturación mínima acreditado cos certificados de retención das empresas que realizan a recollida do leite. Neste senso hai que ter en conta que o feito de presentar novos documentos significaría que o expedente se consideraría completo na data de presentación da última documentación e pasaría á cola, correndo o risco de non entrar por falta de fondos. Xa nestes momentos, estas anomalías están a provocar retrasos na tramitacións e polo dagora moi poucas aprobacións, até o momento de persoas físcas, ningunha de sociedades.

Son reiteradas as ocasións nas que dende o SLG-CCLL alertamos da tendencia da Xunta de Galicia a poñer trabas que dificultan ou directamente impiden o acceso das pequenas e medianas granxas, o tecido produtor de alimentos maioritario no noso país, ás axudas públicas. No caso das axudas ás explotacións de carne vinculadas á crise da COVID-19, o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou esta discriminación.

Dende o Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas esiximos á Consellaría de Promoción do Emprego e Igualdade que subsane as eivas de tramitación que están privando ás granxas dunha prestación á que, atendendo á normativa, teñen pleno dereito, formando de xeito inmediato ao persoal técnico encargado da tramitación da mesma para que podan interpretar correctamente a realidade económica do sector agrario e as súas especificidades tributarias.