A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

  1. Portada>
  2. Novas>
  3. Gandería>
  4. Vacún de Carne>
  5. As axudas de Medio Rural ao vacún de carne pola Covid exclúen 10.000 granxas, a metade do sector

As axudas de Medio Rural ao vacún de carne pola Covid exclúen 10.000 granxas, a metade do sector

21 de Outubro do 2020

Vacún de carne

O Sindicato Labrego Galego é unha das organizacións que participou, o 20 de outubro, na xuntanza telemática do Comité de Seguimento do Plan de Desenvolvemento Rural PDR 2014-2020, representado pola técnica Ana Rodríguez. O tema central desta xuntanza foi a proposta de crear axudas para paliar o impacto da Covid-19 nos sectores do vacún de carne e de flor e planta. A pesares de que o SLG presentou unha batería de alegacións contra a proposta da Xunta, por ser manifestamente insuficiente, a Consellaría publicou, ao remate do comité, un comunicado no que fixaba a súa posición coma un feito consumado. Podes descargar as nosas alegacións premendo na icona que atoparás no remate desta páxina.

A proposta de axudas de Medio Rural ao sector de vacún de carne ten pequenas trampas destinadas a deixar fóra a unha gran parte das posibles beneficiarias:

  1. En primeiro lugar, exclúe as granxas con menos de 10 vacas reprodutoras, o que supón excluír 10.284 explotacións das 19.708 que hai en activo.

  2. En segundo lugar, destina un orzamento manifestamente insuficiente de 12 millóns de euros para cubrir as axudas para vacún de carne e flor. Se solicitan a axuda só as granxas de vacún de carne que cumpren os requisitos esixidos, terían dereito a ela 9.427 explotacións que deberían cobrar máis de 16 millóns de euros. Pero, ademais, segundo unha estimación realizada polos servizos técnicos do SLG, sería necesario, como mínimo, un orzamento ao redor dos 25 millóns de euros só para poder cubrir unha axuda que chegase a todas as granxas do sector do vacún de carne.

CÓMPRE DAR AXUDAS TAMÉN POR AGRICULTOR A TÍTULO PRINCIPAL

De aí que, dende o Sindicato Labrego Galego, presentásemos varias alegacións no Comité de Seguimento do PDR para que ningunha granxa fique excluída. As nosas alegacións foron as seguintes:

  1. Eliminar o requisito de ter 10 vacas reprodutoras como mínimo para acceder á axuda. Deben poder acceder todas as granxas que estean de alta no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga) con orientación para a produción de carne ou mixtas.

  2. Incluír na axuda un pago directo para aquelas explotacións compostas por persoas agricultoras a título principal (ATP), e para as cales a gandería é o seu medio de vida fundamental. Este pago sería a maiores do que se está a propoñer no borrador por vaca nutriz e a súa contía non debe ser inferior en ningún caso os 3.000 € / ATP.

  3. Ampliar a partida orzamentaria para financiar esta axuda de maneira que cubra todas as granxas do sector, reforzando os fondos europeos con fondos propios se fose necesario.

Outra das queixas presentadas no Comité de Seguimento do PDR polo Sindicato Labrego foi a exclusión das axudas de sectores que tamén están a encaixar o impacto negativo da pandemia, especialmente os sectores ovino, caprino e vitivinícola.

Ficheiro adxunto